Cyswllt / Contact

Elis Griffiths Cyf
Wales , Cardiff
Phone:
Fax:
E-mail address:

Fe wna'i gysylltu 'nôl cyn gynted â phosib / I will get back to you as soon as I can. 

Gwaith

Wedi sefyldu yn Caerdydd ac yn hapus iawn i thrafeulu. Dwi 'di bod yn gweithio ym maes sain i raglenni teledu ers mis Rhagfyr 2005 p​an wnes i ddechrau gyda chwmni teledu Tinopolis. Ar ôl tair blynedd symudais i GorillaGroup.tv fel Uwcharolygwr a Goruchwyliwr Sain ac roeddwn i yno am 7 mlynedd. Yn mis Mai 2015 gwnes i ddechrau fel person Sain llawrydd, yn gweithio i fy nghwmni fy hun, Elis Griffiths Cyf. Mae fy ngwaith yn cynnwys ffilm, rhaglenni byw ac wedi eu rhag-recordio i blant ac oedolion, comedi, drama, cwis, Sioe Amaethyddol, Chwaraeon, Crefydd a rhaglenni realaeth.

 

Work

I started as a Sound Person in December 2004 at Tinopolis in Llanelli and primarily work in Sound for Television. I worked as a Sound Supervisor for Gorillagroup.tv for 7 years after those first three years at Tinopolis. In May 2015 I started as a freelance sound person, working for my own company Elis Griffiths Cyf. I am Cardiff based, but also very happy to travel all over Wales and the UK and Beyond. I am happy working on all types of programming Documentary, Comedy, Sport, Drama, Game Shows, Magazine, Agricultural, Music, Religious and Reality shows, both live and pre-recorded. 

 

Print | Sitemap
© Elis Griffiths