Blog

Newyddion / News

Pethau o ddiddordeb / interesting things

Timcode Buddy Wave

Oct 27, 2015
Add comment

New Mixer and Recorder SD 688

Mar 6, 2015
Add comment

Dedleg - take the weight off!

Mar 6, 2015
Add comment

new mackie portable speaker, could be one for the kit...

Feb 4, 2015
Add comment

Job at the O2

Jan 17, 2015
Add comment

Show more posts

Found this tidy film on my internet travels.

Jan 17, 2015
Add comment

Gwaith

Dwi 'di bod yn gweithio ym maes sain i raglenni teledu ers mis Rhagfyr 2005 p​an wnes i ddechrau gyda chwmni teledu Tinopolis. Ar ôl tair blynedd symudais i GorillaGroup.tv fel Uwcharolygwr a Goruchwyliwr Sain ac roeddwn i yno am 7 mlynedd. Yn mis Mai 2015 gwnes i ddechrau fel person Sain llawrydd, yn gweithio i fy nghwmni fy hun, Elis Griffiths Cyf. Mae fy ngwaith yn cynnwys ffilm, rhaglenni byw ac wedi eu rhag-recordio i blant ac oedolion, comedi, drama, cwis, Sioe Amaethyddol, Chwaraeon, Crefydd a rhaglenni realaeth.

 

Work

I started as a Sound Person in December 2004 at Tinopolis in Llanelli and primarily work in Sound for Television. I worked as a Sound Supervisor for Gorillagroup.tv for 7 years after those first three years at Tinopolis. In May 2015 I started as a freelance sound person, working for my own company Elis Griffiths Cyf. I am happy working on all types of programming Documentary, Comedy, Sport, Drama, Game Shows, Magazine, Agricultural, Music, Religious and Reality shows, both live and pre-recorded. 

 

Print | Sitemap
© Elis Griffiths